Termeni și condiții 2018-07-10T07:29:56+00:00

Termeni și condiții

Vă rugăm să citiți cu răspundere și deosebită atenție Termenii și Condițiile de utilizare care vă sunt prezentați mai jos, înainte de a face o acțiune cum ar fi o comandă de bunuri sau servicii din cadrul site-ului.

Definiții pentru termeni din cadrul platformei:

Nood Food este numele a S.C. UNLOCK SELF S.R.L cu sediul social în București, Str. Clucerului, Nr.1, Bloc 40, Sc.D, Parter, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/9752/20.06.2017, cod fiscal nr. 37793290, cont bancar nr. RO48INGB0000999906857947 deschis la ING, reprezentată de Razvan Clapa.

Vânzător – Nood Food, prin intermediul platformei, https://www.noodfood.ro/ persoană juridică ce propune spre vânzare produsele exact cum acestea sunt prezentate în site.

Cumpărător – o persoană fizică sau juridică ce își va înregistra un cont în site și va efectua o comandă.

Bunuri și servicii – orice tip de bunuri/servicii care sunt furnizate de către vânzător prin intermediul site-ului.

Utilizator – acea persoană fizică sau juridică care s-a înregistrat în cadrul site-ului și a fost de acord prin această acțiune cu termenii și condițiile de utilizare.

Client –  o persoană fizică sau juridică care are un cont înregistrat și efectuează o comandă în cadrul platformei.

Platformăwww.noodfood.ro și toate subdomeniile incluse de aceasta

Comanda – un document electronic ce reprezintă un contract între vânzător și cumpărător, prin care se transmite dorința de achiziționare de bunuri și servicii din cadrul platformei.

Livrare bunuri – Referință pentru bunurile comandate ce vor fi livrate către Client prin orice formă de serviciu de livrare.

Contractul se consideră a fi încheiat între cele doua părți în momentul în care se va expedia comanda, iar plata va fi efectuată.

 

Vânzarea online a bunurilor și serviciilor

Orice client are permisiunea de a efectua comenzi în cadrul platformei.

În momentul în care clientul sau cumpărătorul va avea o conduită considerată că ar putea prejudicia în vreun fel Nood Food, vânzătorul își rezervă dreptul să restricționeze accesul acestuia în cadrul platformei pe care o administrează.

Pentru a putea comunica cu vânzătorul se poate realiza prin interacțiune directă sau prin datele din secțiunea de CONTACT a site-ului. Vânzătorul are dreptul de a gestiona informațiile fără a fi nevoit în vreun fel să aducă justificări acțiunilor sale.

Toate tarifele pe care le prezintă bunurile și serviciile din cadrul platformei vor fi exprimate în lei și vor include și costul TVA-ului.

Informațiile ce sunt utilizate pentru a descrie bunurile și serviciile pe care vânzătorul le face disponibile în site, nu sunt asemenea unei obligații din partea acestuia, ele fiind utilizate doar cu titlu de prezentare.

 

Plăți

Clientul are obligația de a furniza detalii corecte și complete în momentul în care efectuează comanda, existând garanția că poate plăti bunurile pe care dorește să le primească, existând fonduri suficiente pentru asta.

Prețurile listate în cadrul platformei sunt corecte și întocmai cum sunt prezentate în site, dar vânzătorul își rezervă în totalitate dreptul de a le modifica în viitor, fără să aibă obligația de a anunța clientul cu privire la această schimbare.

În cazul în care vor apărea erori cu privire la preț, poate acesta nu este de actualitate în momentul efectuării comenzii, veți fi contactat imediat pentru a fi informat cu privire la această situație și de asemenea veți avea dreptul de a renunța la comandă în orice moment.

În momentul în care plasați o comandă, veți fi informat de costul total al acesteia, inclusiv de costul taxelor de livrare. Plata poate fi realizate online, în momentul efectuării comenzii, sau numerar, în funcție de opțiunea aleasă de client.

Livrarea

Livrarea comenzii este estimativă, aceasta poate să varieze. Bunurile vor fi livrate de curier, la adresa pe care clientul o va furniza în momentul plasării comenzii.

Vânzătorul va preda comanda către curier și va face tot posibilul pentru ca aceasta să fie livrată în termenul precizat, dar nu își asumă responsabilitatea privind întârzierile ce pot apărea.

În momentul în care clientului i se livrează comanda, acesta are obligația imediată de a verifica conformitatea sa, și de asemenea că aceasta nu a suferit daune în timpul livrării. În cazul în care imediat după, acesta constată o neregulă, este obligat să anunțe de urgență vânzătorul, în caz contrar, nu i se vor putea imputa responsabilități cu privire la nereguli ale comenzii vânzătorului.        

Reclamații

Orice tip de plângere, reclamație, va fi luată în considerare cu seriozitate de către vânzător și se va face tot posibilul pentru a se răspunde la aceasta în timp util. Clientul va depunde orice tip de reclamație/plângere, la adresa de e-mail:         CONTACT@NOODFOOD.RO

Răspundere

Vânzătorul nu poate fi considerat responsabil pentru diverse daune pe care cumpărătorul le va suferi, dacă acesta și-a îndeplinit întocmai obligațiile ce îi revin.

În momentul în care cumpărătorul își creează contul de utilizator, vânzătorului îi va reveni obligația conform legii să păstreze confidențialitatea datelor contului, dar clientul este responsabil de gestionarea propriului cont, de aceea este recomandat să nu ofere informații despre acesta unor terți.

Nu putem garanta că utilizarea site-ului va fi fără probleme/erori, dar se va încerca remedierea acestora în cel mai scurt timp. Vânzătorul nu oferă nicio garanție referitoare la funcționalitate și fiabilitatea site-ului, și nicio garanție privind îndeplinirea obiectivului sau corectitudinii.

Utilizatorul, clientul, nu au dreptul de a prelua informații de identificare din site, de a copia conținutul acestuia și de a utiliza informațiile prezentate în cadrul platformei cu scopuri ilicite și imorale.

Termenii și Condițiile din acest contract sunt obligatoriu acceptate de către utilizator în momentul în care vizitează/folosește platforma.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Nood Food respectă cerințele legislației în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal dar și libera circulație a acestor date, având deasemenea obligația de a administra doar în scopurile specificate și în condiții de siguranșă datele furnizate de către utilizator.

Scopul pentru care NOOD FOOD va colecta date cu caracter personal este de a informa clienții privind contul de utilizator, pentru a expedia comenzile efectuate, pentru facturarea acestora, dar și în scopul rezolvării problemelor de orice natură referitoare la bunurile și serviciile achiziționate.

De altfel cumpărătorul va putea să trimită newsletter persoanelor care au acceptat această opțiune prin intermediul e-mail sau sms.

În momentul în care utilizatorul va completa datele în formularul de creare a contului, dar în special cel de comandă, acesta va accepta necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a Nood Food și este de acord să i se stocheze și utilizeze conform condițiilor de mai sus.

Nici una din părți nu poate fi răspunzătoare pentru faptul că obligațiile contractuale nu sunt respectate din cauza unui eveniment de forță majoră.

Dacă în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului de forță majoră obligațiile nu vor putea fi respectate, fiecare parte este obligată să trimită o notificare prin care să explice renunțarea la partea sa contractuală.

Prezentul contract este supus legii române. Dacă vor apărea litigii și discuții contradictorii cu privire la un eveniment neplăcut, se vor putea rezolva pe cale amiabilă sau prin intermediul instanțelor judecătorești competente.